تور ارمنستان

 • تاریخ : ۲۴ام شهریور ۱۳۹۷
 • موضوع : تور
 • بازدید :


 تعزیه آیینی نمایشی است که محتوای آن دربرگیرنده حوادث تاریخی است که با عنصر تخیل و نمادهای اسطوره‌ای و باستانی ایران پیوند تنگاتنگ دارد و هرساله در ماه محرم برگزار می‌شود.

مقاله‌های مرتبط:

«شبیه خوانی» یا «تعزیه» نمایشی است که غالبا بر پایه روایات مربوط به مصائب و وقایعی که در محرم سال ۶۱ هجری در کربلا برای امام حسین و خاندان و یارانش پیش آمد اجرا می‌شود. تعزیه که معنای تعزیت و تسلیت از آن گرفته می‌شود تنها در مبحث تراژدی و مصیبت کربلا نبوده و مجلس و نسخه های تعزیه نشان می‌دهد که مجالسی همچون قربانی کردن اسماعیل، تعزیه حضرت زهرا و… را نیز شامل می‌شده است. علاوه بر مجالس تعزیه با محتوی تراژدی، اسناد نشان می‌دهند که تعزیه‌های کومیک با محتوای کمدی نیز در دوره قاجار وجود داشته که نوعی وسیله سرگرمی شاه و درباریان فراهم می‌کرد.

تعزیه در دوره قاجار

عکس از  سایت دایره‌المعارف بزرگ اسلامی

سابقه نمایش تعزیه در ایران

سابقه تعزیه به آیین سوگ سیاوش بازمی‌گردد.در بعد از ورود اسلام اولین بار تعزیه دوره آل بویه شکل گرفت، در دوره های بعد تداوم یافت و در دوره قاجار به اوج خود رسید

مطابق منابع به جای مانده، سابقه اجرای تعزیه به برگزاری مراسم‌ها و مجالس تعزیه در بخارا برای سوگ سیاوش باز می‌گردد. در ایران بعد از اسلام در منابع گزارشاتی از برگزاری تعزیه در دوره آل‌بویه، نه به شکل امروزی، توسط معزالدوله به چشم می‌خورد. در دوره صفویه و اوج-گیری تشیع، مراسمات برگزاری تعزیه شکل اجرا به خود گرفت. تحول عظیم در امر تعزیه‌خوانی در دوره قاجاریه و عصر ناصرالدین شاه رخ داد. طوری که عصر ناصری به عنوان دوره طلایی تعزیه مشهور شد. تعزیه در دوره قاجار شکل دولتی به خود گرفت و حاکمان قاجار از طریق اجرای تعزیه‌های با شکوه، بویژه در دوره ناصرالدین شاه، از تعزیه به عنوان وسیله‌ای در جهت کسب مشروعیت نمادین در بین مردم سود بردند. ناصرالدین شاه با سفر به انگلستان و دیدن نمایشنامه‌ها و سالن های تئاتر، به فکر ساختن تکیه‌ای با نام تکیه دولت افتاد و از این طریق سعی کرد که تعزیه را با شکوه‌تر برگزار کرده و ضمن قدرت نمایی و به رخ کشیدن شکوه و عظمت خود در چشم توده مردم، به صورت فردی مذهبی نیز شناخته شود. طبقات پایین جامعه در دوره قاجار از تعزیه اسقبال ‌کردند. جامعه استبداد زده عصر قاجار با شخصیت‌های مظلوم واقعه عاشورا که تحت ظلم یزید قرار گرفته بودند احساس همدردی کرده و مظلومیت خود را با مظلومیت نقش امام و اطرافیانش گره می‌زدند. می‌توان گفت که مردم به تعزیه علاقمند بوده و از این طریق وجود فاصله طبقاتی جامعه را برای مدتی کوتاه به فراموشی می‌سپردند. پس از دوره قاجار و با روی کار آمدن رضا شاه و غلبه فرهنگ مدرنیته، رضا شاه با تعزیه مخالفت کرد و اجرای تعزیه و تعزیه‌خوانی به روستاها رانده شد و به شکل پراکنده تداوم پیدا کرد.

تعزیه در دوره قاجار

عکس از مشرق نیوز

تعزیه، تاریخ یا هنر

تعزیه، روایت تاریخ در قالب نمایش است که با حماسه، اساطیر ملی، تخیل و دیگر عناصر هنری نمایش گره می خورد

برخی مورخان به دلیل عدم مطابقت برخی متون و محتوای برخی نسخه‌های مجالس تعزیه مربوط به وقایع کربلای سال ۶۱، با منابع و روایات معتبر تاریخی، به طور کامل تعزیه را رد می کنند. این در حالی است که تعزیه را نمی‌توان تاریخ محض دانست و از آن به عنوان یک سند تاریخی بدون نقص، یاد کرد. تعزیه تاریخ در قالب نمایش است. بدیهی است که گره زدن تاریخ به نمایش و استفاده از عناصر هنری نمایش برای اجرا، از مستند بودن محتوای تاریخی خواهد کاست. تعزیه نمایشی هنری است که تلفیقی از تاریخ، داستان و نقالی به همراه حماسه و اسطوره را در قالب نمایشنامه با زبان شعر و موسیقی خاص و دخالت عنصر تخیل، به اجرا در می‌آورد. بنابراین یک مورخ باید به این نکته توجه کند که وقایع تاریخی کربلای سال ۶۱ در قالب هنری تراژدی و حماسی و با غلبه گفتمان اساطیری ایرانی موجود در فرهنگ عامه ریخته شده و به اجرا در می‌آید. تعزیه با اینکه از محتوایی مذهبی برخوردار است، فرهنگ ملی ایرانی بر این محتوا غلبه دارد و در بر‌گیرنده عناصر فرهنگی، ملی و تاریخ اساطیری ایران زمین که سابقه در ایران پیش از اسلام دارند است که سالهای متمادی حفظ شده و با تحولاتی به امروز رسیده است.

تعزیه

عکس از 

قالب نسخه‌های تعزیه 

نسخه‌های تعزیه در قالب نقالی، خطابه، رجزخوانی و مناظره شکل گرفته اند

در نسخه‌های تعزیه، متن تاریخی وقایع کربلا، مستند یا غیرمستند با عنصر داستانی که گاها مضامین عاشقانه نیز در آن به چشم می‌خورد و با حماسه گره خورده، به صورت نمایشنامه با زبان شعر نوشته شده‌اند. شعر که خود از هنرهای وزین زبان فارسی است در نسخه‌های تعزیه به صورت موزون، ساده و بی تکلف گاها به ضرورت با استفاده از واژگان عربی، به کار رفته و چندان از کلمات ادبی فاخر در آن استفاده نشده است. بیان وقایع تاریخی در قالب نقالی و نقل داستان بر اساس حماسه، به کار بردن خطابه، رجزخوانی، مناظره و همخوانی، قالب‌هایی است که در نوشتن نسخه‌های تعزیه استفاده می‌شد. متن اشعار برگرفته از کتب تاریخی، مقاتل و تذکره‌های شخصیتی هستند. متن کتب تاریخی مربوط به وقایع کربلا غالبا در نسخ تعزیه دیده می‌شود اما چون در قالب شعر بیان می‌شوند و با عنصر داستان، حماسه و تراژدی همراه است شکل مبالغه آمیزی به خود می‌گیرد. گاهی نیز داستانهایی در تعزیه دیده می‌شود که با وجود واقعیت نداشتن تاریخی از جنبه هنری بسیار قوی برخوردار بوده و برای ایجاد جاذبه در اجرا و شکل‌گیری هیجان در مخاطب در آن گنجانده شده است.

نسخ تعزیه

عکس از شبستان

فلسفه حاکم بر تعزیه

فلسفه حاکم بر تعزیه بر دوگانه خیر و شر و نبرد اهورای پاکی بر اهریمن پلیدی بر اساس پهلوانی شکل گرفته است.

 فلسفه حاکم بر  نمایش تعزیه بر اساس دو گانه خیر و شر و نبرد حقیقت و دروغ یا دوگانه اهورا و اهریمن شکل گرفته است. خیر مطلق در برابر شر مطلق و پاکی در برابر ناپاکی که از عناصر دوگانگی در ایران باستان و برگرفته از اساطیر و حماسه‌های شاهنامه و داستان کشته شدن سیاوش و ریخته شدن خون بیگناه و جاودانگی و نامیرایی حق و حقیقت است. در تعزیه پهلوانی و فرهنگ مربوط به آن ستوده می‌شود. صفت پهلوانی فرهنگ غالب در بخش حماسی شاهنامه و از عناصر اصلی فرهنگ ملی ایران زمین است. نبرد در شرایط متعادل از شاخصه‌های پهلوانی در فرهنگ ایرانی است. در تعزیه مجلس امام، در جایی از اجرای نمایشنامه که جنیان در قالب امداد برای امام ظاهر می‌شوند(وجود نمادها در تعزیه) امام امداد آنها را نمی‌پذیرد و آن را مخالف آیین پهلوانی اطلاق می‌کند، چرا که گروه مقابل امام از این امداد برخوردار نبودند و امام پذیرفتن کمک اجنه را ناعادلانه و خلاف پهلوانی معرفی می‌کند.(وجود عنصر تخیل در تعزیه از عناصر هنری است، اما در پشت تمام این عناصر نماد و معنی نهفته شده است). این امر نشان دهنده غلبه فرهنگ پهلوانی ملی ایران بر روایات تعزیه است.

تعزیه

عکس از  ایلنا

شخصیت‌ها در تعزیه در دو گروه موافق‌خوان که همان خاندان پاکی هستند و گروه مخالف‌خوان یا اشقیا شکل می‌گیرند. نمایش تعزیه شخصیت امام را نیز در نوعی دوگانگی به نمایش می‌کشد. از یک سو امام در تعزیه، حالتی قدسی، آسمانی، اساطیری، پاک، دست نایافتنی و نامیرا و برخوردار از جنبه‌های عرفانی در اوج قرار می‌گیرد و از سوی دیگر امام را یک شخصیت ساده زمینی انگاشته و نوعی دست‌یابی و احساس همزاد پنداری از طریق به نمایش درآوردن یک زندگی عادی و نشان دادن مظلومیت امام و ظلم اجانب به وی ارایه می‌دهد. نمایش دادن عروسی فرزندان امام(مستند یا غیر مستند) نوعی همزاد پنداری و نزدیکی مخاطب مردمی به شخصیت امام را ایجاد می‌کند و از طریق نشان دادن شادی در دل تراژدی و ایجاد نوعی پارادوکس سعی در جذب مخاطب دارد. تنها جنبه خاص تخیل و زیبایی شناسانه هنری است که می‌تواند چنین فراز و فرودی در نمایش ایجاد کند.

محسن نفرستی

عکس از  خبرگزاری مهر

رنگ‌ها در تعزیه

انتخاب رنگ لباس این دو گروه، نمادین و بر اساس شخصیت‌ها شکل گرفته است. بر این اساس سبز نماد پاکی و صداقت و قرمز نماد خون انتخاب می‌شود. به این شکل موافق‌خوانان با نماد سبز و مخالف‌خوانان با نماد قرمز ظاهر می‌شوند. در شاهنامه  رنگ سبز نماد صلح‌طلبی بوده و رنگ خیمه رستم به رنگ سبز نشان داده شده است. بنابراین به نظر می‌رسد انتخاب رنگ‌ها اگرچه تلفیقی از هنر ایرانی-اسلامی است اما ریشه در تاریخ اساطیری ایران دارد. رنگ زرد در شاهنامه فردوسی نماد ترس و ناامیدی است. لباس حر در تعزیه، به عنوان یک فرد مخالف پاکی، که بعدها توبه می‌کند به رنگ زرد است که گویی نماد ترس و دودلی را با خود به همراه دارد. رنگ سیاه نیز در شاهنامه به عنوان رنگ هراس و اندوه گزارش شده که با نمادهای سیاه در تعزیه نیز هماهنگی دارد.

تعزیه

عکس از  حسین اسماعیلی

حفظ نغمه‌های ملی در تعزیه

موسیقی دستگاهی ملی ایران در طول تاریخ موانع فراوانی برای بقا داشته، اما در پوشش تعزیه توانسته ادامه حیات پیدا کند.

 یکی دیگر از نمادهای فرهنگ ایرانی که در تعزیه حفظ شده و به امروز رسیده است موسیقی دستگاهی است. موسیقی دستگاهی در طول حیات خود با ممنوعیت‌های فراوان در طول تاریخ روبرو بوده اما در پوشش تعزیه توانسته امکان حیات پیدا کند. تمام گوشه‌های موسیقی دستگاهی در تعزیه اجرا شده است. لیکن در دوره‌هایی، تعزیه ناجی تمام و کمال موسیقی دستگاهی ایران زمین بوده است. در تعزیه موافق‌خوان‌ها(خیر) آوازهای خود را در مایه‌های سنگین‌تر و در شان شخصیت امام به صورت «راست» «پنجگاه» «رهاوی» و «نوا» می‌خوانند و مخالف‌خوانها(شر) بدون تحریر اشعار، با صدای بلند شعرهای خود را با آهنگ «اشتلم» و پرخراش ادامه می‌دهند. روح الله خالقی موسیقی‌دان بزرگ می‌گوید: «اهمیت یافتن مقام تعزیه یکی از موجبات حفظ نغمات ملی به بوده و مخصوصا نقش بزرگی در تربیت آوازخوان‌ها به عهده گرفته است». علاوه بر حضور موسیقی ردیفی، در تعزیه گستره‌ای از موسیقی مقامی و نواحی مختلف بومی ایران مثل بختیاری، دشتستانی و… و مجموعه ای از تصانیف و ترانه‌ها با مایگی شوشتری استفاده و کاربرد داشته‌اند.

تعزیه

عکس از  ابوطالب نادری

آلات موسیقی به کار رفته در اجرای تعزیه همانند طبل، نی، شیپور و دهل برگرفته از فرهنگ ایرانی و خروش تراژدی و حماسه در فرهنگ اساطیری ایران است. رجوع به منابع اساطیری و حماسی فرهنگ ایران بویژه شاهنامه نشان می‌دهد که این آلات در داستان‌ها و صحنه‌های جنگ و شکل‌گیری حماسه در شعر فردوسی حضور دارند. تعزیه مانند همه آیین‏ها و رسوم اجتماعی، تحت تأثیر مستقیم و با واسطه مجموعه‏ای از عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی به وجود آمده است. تعزیه‌‏‌خوانی دستاورد جهان‏بینی و شیوه تفکر احساسی درونی توده مردمِ جامعه‏‌ای سنتی است که از فرهنگ و اندیشه‏‌ای اسطوره‌ای و رمزگرا و حماسه‏‌سازی که بر ذهنیت آنها چیره بوده، گرفته شده است.

تعزیه

عکس از  جام جم

تعزیه در دوره معاصر

تعزیه به دلیل داشتن ماهیت مردمی، با وجود ممنوعیت‌های حکومت‌ها در دورهای تاریخی مختلف، در بین مردم ادامه یافت و عناصر باستانی خود را حفظ کرد

تعزیه اگرچه در دوره‌هایی از تاریخ، به‌ویژه دوره‌های در هم‌تنیدگی دین و دولت، مورد استفاده دربار بوده، اما چون مخاطبان آن مردم بودند، به عنوان هنری مردمی در میان توده تکوین یافت و از این طریق توانست عناصر و نمادهای باستانی را در خود حفظ کند. در عصر معاصر جامعه روحانیت تعزیه را برنتابیدند و تشبیه به ائمه و پوشیدن لباس‌هایی چون آنان را مجاز نمی دانستند. اما بعدها به علت مشاهده علاقمندی توده مردم در شرایطی آن را مجاز اعلام کردند. در حال حاضر تعزیه‌خوانان و دوست داران فرهنگ ملی و مذهبی ایران، اجرای هنر تعزیه را به‌ویژه در روستاها به صورت داوطلبانه و به دلیل علاقه و اعتقاد به درون مایه‌های ملی و مذهبی آن و علاقه به اهل بیت، و اغلب، برای اثبات هنر خود، اجرا می‌کنند و از پشتوانه و حمایت مالی خاصی برخوردار نیستند. وجود جنبه‌های فرهنگی و هنری و تاریخی موجود در نمایش تعزیه سبب جذب مردم و مخاطب می‌شود. اکثریت مردم، بویژه عامه، اطلاعات خود را در مورد محرم و واقعه عاشورا، از نمایش تعزیه می‌گیرند، بنابراین ضرورت دارد که جهت آگاهی دادن به مردم، اداره ارشاد اسلامی در جهت غنی‌تر و ماندگار کردن این هنر از طریق نظارت بر محتوی متون نسخ تعزیه و منطبق کردن آن با محتوای تاریخی و همچنین افزدون بر غنای جنبه‌های هنری و حمایت از هنرمندان این اجرا، تلاش‌های بیشتری صورت دهد.

تعزیه

عکس از  مشرق نیوز

نمایش ملی و مذهبی تعزیه در سال‌های اخیر با استقبال گردشگران خارجی روبرو شد

این نمایش ملی و مذهبی را می‌توان به عنوان یکی از غنی‌ترین جنبه‌های فرهنگی، ملی و مذهبی در ایران و میراث‌دار بسیاری از عناصر فرهنگی ایران در طول تاریخ معرفی کرد. آمار نشان‌دهنده این است که علاوه بر علاقمندی مردم ایران به اجرای این نمایش، در سال‌های گذشته گردشگران بسیاری از کشورهای مختلف جهان برای تماشای این نمایش در ماه محرم به ایران سفر کرده اند. در سالهای اخیر تعزیه به عنوان یک اثر ایرانی ثبت ملی شد، بنابراین میراث فرهنگی وظیفه اصلی رسیدگی به امر اجرای تعزیه را بر عهده دارد، نهاد میراث فرهنگی با شکل دادن و انتخاب تعزیه‌های بی‌نقص می‌تواند در این زمینه الگوسازی کرده و در جهت غنای این ثروت ملی برنامه‌ریزی کند. لذا اجرای تعزیه را می‌توان به عنوان یکی از جدی‌ترین عرصه‌های گردشگری فرهنگی در همه شهرهای ایران در نظر گرفت و به تقویت عناصر فرهنگی غنی آن پرداخت.

 

گردشگران و تماشای تعزیه

عکس از  کجارو

عکس کاور از ایمنا

 • تاریخ : ۲۴ام شهریور ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید :

دانلود مداحی حاج محمود کریمی محرم ۹۷

در این پست می توانید مداحی حاج محمود کریمی محرم ۹۷ را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

شب پنجم محرم اضافه شد

دانلود مداحی حاج محمود کریمی محرم ۹۷

Download New Song By Mahmoud Karimi Called Muharram 97

خواننده نام آهنگ ترانه سرا دسته بندی
محمود کریمی محرم ۹۷ مداحی

 

مداحی شب اول حاج محمود کریمی محرم ۹۷

 

بخش ۱ – شیعتى مهما شربتم – روضه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۲ – سلام ماه مناجاتیان سلام هلال – روضه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۳ – کسی داغ دلش فاطمه است بسم الله – روضه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۴ – قافله ی عشق در سفر تاریخ است – زمینه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۵ – به پای پرچم سرخت چه سرها که نیفتادن – زمینه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۶ – شدی پاره پاره قصیده غزل مثنوی چارپاره – واحد

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۷ – قبله ی عاشقان بود تربت با صفای تو – واحد

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۸ – سربند سرخ یا حسین شهید – تک جدید

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۹ – واسم نگاهت نفسه – شور زیبا

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۱۰ – به دست و پای دل موی تو پیچید – شور

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

مداحی شب دوم حاج محمود کریمی محرم ۹۷

 

بخش ۱ – آسمان نه روز بعد می تپد – روضه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۲ – اول به مدینه مصطفی بر سر زد – زمینه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۳ – به دست و پای دل موی تو پیچید – واحد

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۴ – یا صاحب اللواء یا ابوفاضل – شور

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۵ – به دور ما که همه خون دل به ساغرهاست – شعرخوانی

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۶ – از زمین کربلا هر لحظه آید این ندا – مناجات

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

مداحی شب سوم حاج محمود کریمی محرم ۹۷

 

بخش ۱ – شیعتی مَهْما شَرِبْتُم ماءِ عَذْبٍ فاذکرونی – روضه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۲ – زیر سایه ی یه نخل نشسته بود – روضه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۳ – یاران یاران این قافله ، قافله ی عشق است و – زمینه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۴ – به قولت عمل کنه دوباره – زمینه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۵ – دیدن دستای بسته اومدی – شور

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۶ – غم گرفته سر تا پامو ببین بابا – واحد

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۷ – سوخته بال و پر من – دو دمه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

 

بخش ۸ – حجت داوری نبود اگر نبود حسین – شور

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

مداحی شب چهارم حاج محمود کریمی محرم ۹۷

 

بخش ۱ – شیعتى مهما شربتم – روضه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۲ – بیا که بى نفس تو نسیم طوفان است – مناجات

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۳ – باز نور نور باز شور شور – روضه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۴ – به لشکر زدند از هم جدا شدند – روضه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۵ – نیک بنگر که زبان رمز – زمینه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۶ – گفتى دنیا بى تو زندونه – زمینه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۷ – باز نور نور باز شور شور – شور

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۸ – هرچه گفتیم جز حکایت دوست – شور

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۹ – اى شده در عالم زر یار من – واحد

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۱۰ – چون گل معطریم مهتاب – تک

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۱۱ – مـن کى ام حر ریاحى – دودمه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۱۲ – خواهر شاه کربلا یا زینب – شور

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۱۳ – هر جا که حرف عشقه – شور

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

مداحی شب پنجم حاج محمود کریمی محرم ۹۷

 

بخش ۱ – خاموش شد چراغ شب و بین قافله – روضه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۲ – ببینم سر بِبُرن دق می کنم – روضه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۳ – من فدای دلبرمم – زمینه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۴ – دیگه واسه چی بمونم حالا که تو بی سپاهی – زمینه

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۵ – بین میدان غرق اشک و آهم ای عمو – واحد

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۶ – دست من قطع شده ببین عمو بی دستم – شور

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

بخش ۷ – به دست و پای دل موی تو پیچید – شور

دانلود با کیفیت ۱۲۸

 

نوشته دانلود مداحی حاج محمود کریمی محرم ۹۷ اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۲۴ام شهریور ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید :

دانلود آهنگ حامد همایون به نام معجزه

در این پست می توانید آهنگ حامد همایون معجزه را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود آهنگ حامد همایون معجزه

Download New Song By Hamed Homayoun Called Mojezeh

خواننده نام آهنگ ترانه دسته بندی
حامد همایون معجزه سهیل حسینی آهنگ غمگین

 

نوشته دانلود آهنگ حامد همایون معجزه اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۲۴ام شهریور ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید :

دانلود گلچین مداحی ترکی و آذری

در این پست می توانید مداحی ترکی و آذری را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود گلچین مداحی ترکی و آذری

خواننده نام آهنگ شاعر دسته بندی
ترکی و آذری گلچین مداحی

 گلچین شماره ۱

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۲

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۳

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۴

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۵

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۶

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۷

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۸

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۹

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۱۰

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۱۱

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۱۲

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۱۳

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین مداحی ۱۴

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۱۵

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۱۶

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۱۷

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۱۸

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۱۹

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین مداحی شماره ۲۰

دانلود با کیفیت ۱۲۸

گلچین شماره ۲۱

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین شماره ۲۲

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین شماره ۲۳

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین شماره ۲۴

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۲۵

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۲۶

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۲۷

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۲۸

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۲۹

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۳۰

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۳۱

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۳۲

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۳۳

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۳۴

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۳۵

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۳۶

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۳۷

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۳۸

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچیم ۳۹

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۴۰

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۴۱

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۴۲

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۴۳

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۴۴

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۴۴

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۴۵

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۴۶

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۴۷

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۴۸

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۴۹

دانلود با کیفیت ۱۲۸

دانلود گلچین ۵۰

دانلود با کیفیت ۱۲۸

نوشته دانلود گلچین مداحی ترکی و آذری اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۲۴ام شهریور ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید :

دانلود مداحی ترکی زینب زینب زینب با نوای موذن زاده

در این پست می توانید مداحی ترکی زینب زینب زینب موذن زاده را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود مداحی ترکی زینب زینب زینب موذن زاده

Download New Song By Moazzn zade Called zaenab zaenab

خواننده نام آهنگ شاعر دسته بندی
موذن زاده زینب زینب مداحی

 

نوشته دانلود مداحی ترکی زینب زینب زینب موذن زاده اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۲۴ام شهریور ۱۳۹۷
 • موضوع : تور
 • بازدید :


وب‌سایت کجارو که در حوزه گردشگری فعالیت می‌کند، در راستای توسعه فعالیت‌های خود استخدام می‌کند. اگر علاقه‌مند به سفر و گردشگری هستید، قدرت ترجمه بالایی دارید و تصور می‌کنید توانایی‌های لازم برای همکاری با ما را دارید، هم‌اکنون می‌توانید با ما تماس بگیرید.

کجارو روزانه میزبان ۲۰ هزار بازدیدکننده است که هر روز به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. هدف این وب‌سایت ایجاد فضایی برای آشنایی بیشتر با جاذبه‌های گردشگری ایران و سایر نقاط جهان است. فرهنگ سفر و هدف سفر هنوز برای بسیاری از ما ایرانیان خوب جا نیفتاده است و از این رو در پی آن هستیم تا شما را با این مقوله بیشتر آشنا کنیم. کجارو به شما کمک می‌کند تا مقاصد متنوع‌تری برای سفر انتخاب کنید و با چشمانی بازتر دنیای پیرامون خود را ببینید.

اهداف کجارو

 • بهبود وضعیت گردشگری در ایران و ایرانگردی برای جامعه جهانی با ارایه مطالب، ویدیوها و عکس‌های تهیه شده توسط تیم ایرانگردی کجارو به دو زبان انگلیسی و فارسی و بهبود چهره ایران در جامعه جهانی به عنوان یک کشور امن، چهارفصل با تاریخی کهن و مملو از هنر و زیبایی
 • معرفی هنرها ، صنایع دستی و محصولات انحصاری ایران به زبان انگلیسی و فارسی
 • بهبود وضعیت آلودگی محیط زیست، با انعکاس مشکلات موجود به مخاطب فارسی زبان در کنار فرهنگ سازی و پیشنهاد راه حل
 • ایجاد بستری سالم برای رشد و شکوفایی کسب و کارهای کوچک و فعال در زمینه گردشگری یا زمینه‌های مربوطه و سرازیر کردن مخاطب به سمت این زحمت‌کشان که به هیچ رسانه دیگری دسترسی ندارند
 • ایجاد اشتغال برای کسانی که علاقه مند به سفر در ایران هستند و اشتراک تجارب این افراد در وبسایت
 • محافظت از زیبایی‌های طبیعی، تاریخی و هنری با فرهنگ‌سازی و آموزش
 • بهبود دانش ایرانیان نسبت به جهان و کمک به شناخت بهتر ایران

پیش از ارسال رزومه خود شرایط کار در کجارو را مطالعه کنید:

مشخصات فردی مورد نیاز

 • تسلط کامل به زبان انگلیسی
 • آشنا با اصول و قوانین نگارش روزنامه نگاری
 • حداقل یک سال سابقه‌ی کار در زمینه‌ی تولید محتوا
 • حداقل سن ۲۲ سال
 • علاقه‌مند به گردشگری، سفر، تاریخ و مباحث مرتبط با آن
 • دارای روحیه کار تیمی، خلاق و با پشتکار
 • مسئولیت‌پذیری، تعهد و انعطاف‌پذیری
 • آشنا به جغرافیای ایران و جهان
 • آشنا به اصول جستجو در گوگل

ملزومات و شرایط کاری

 • کار به صورت پاره وقت و دورکاری
 • ارائه جدول زمان‌بندی و تعهد به آن

 اگر مشخصات خود را به مواردی که در بالا اشاره شد، نزدیک می‌بینید، رزومه و اطلاعات تماس خود را به آدرس job@kojaro.com ارسال کنید. لطفا در موضوع نامه عبارت Journalist را ذکر کنید.

 • تاریخ : ۲۴ام شهریور ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید :

دانلود آهنگ سینا سرلک به نام کلاغ به خونش میرسه

در این پست می توانید آهنگ سینا سرلک کلاغ به خونش میرسه را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود آهنگ سینا سرلک کلاغ به خونش میرسه

Download New Song By Sina Sarlak Called Kalagh Be Khonash Mirese

خواننده نام آهنگ شاعر دسته بندی
سینا سرلک کلاغ به خونش میرسه مهرزاد امیرخانی بزودی

 

نوشته دانلود آهنگ سینا سرلک کلاغ به خونش میرسه اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۲۴ام شهریور ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید :

دانلود مداحی یاد داده مادرم فقط بگم حسین با نوای مجید بنی فاطمه

در این پست می توانید مداحی یاد داده مادرم فقط بگم حسین را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود مداحی یاد داده مادرم فقط بگم حسین

Download New Song By Majid Bani Fatemeh Called yada dade madaram

خواننده نام آهنگ شاعر دسته بندی
مجید بنی فاطمه یاد داده مادرم مداحی

 

نوشته دانلود مداحی یاد داده مادرم فقط بگم حسین اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۲۴ام شهریور ۱۳۹۷
 • موضوع : تور
 • بازدید :


روسیه به خاطر فرهنگ و ادبیات غنی و حضور چهره‌های سرشناسی نظیر الکساندر پوشکین، داستایوفسکی و لئو تولستوی باعث شده است گردشگران زیادی به این کشور سفر کنند و با آداب و رسوم مردم آن بیشتر آشنا شوند.

مقاله‌های مرتبط؛

روسیه، پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قرار دارد. این کشور در آسیای شمالی و اروپای شرقی واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی و نیز با دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک مرز آبی دارد.

علاوه بر این، روسیه با ۱۴ کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد. روسیه کشوری فدرال با تقسیمات کشوری پیچیده‌ است و شامل ۸۳ واحد فدرال از جمله ۲۱ جمهوری خودگردان می‌شود. ۸۱٫۵ درصد از جمعیت ۱۵۰ میلیونی روسیه را روسی‌ها، ۳٫۸ درصد را تاتارها، ۳ درصد را اوکراینی‌ها و بقیه را مردم سایر کشورها تشکیل می‌دهند. برای آشنایی با آداب و رسوم مردم روسیه با ما همراه باشید.

مذهب و زبان در روسیه

آداب و رسوم مردم روسیه

روسیه جمعیت زیادی دارد که ۱۵ تا ۲۰ درصد از مردم آن ارتدکس مسیحی و ۱۰ تا ۱۵ درصد مسلمان هستند. بیش از ۸۱ درصد از مردم به زبان روسی تکلم می‌کنند و آن را به عنوان زبان رسمی و اول خود می‌دانند. بیش از ۱۰۰ زبان اقلیت نیز در این کشور صحبت می‌شود که معروف‌ترین آن، زبان تاتاری است و حدود ۳ درصد از مردم از این زبان استفاده می‌کنند.

خانواده در روسیه

آداب و رسوم مردم روسیه

اعضای خانواده در روسیه به شدت به هم وابسته‌اند. اکثر خانواده‌ها در آپارتمان‌های کوچک زندگی می‌کنند و تعداد اعضای خانواده معمولا کم است؛ زیرا اکثر زنان در بیرون از خانه فعالیت دارند و در نتیجه اغلب به یک فرزند اکتفا می‌کنند.

احوالپرسی در روسیه

آداب و رسوم مردم روسیه

احوالپرسی آقایان معمولا با دست دادن محکم و تماس چشمی مستقیم همراه است و هنگام ملاقات اعضای خانواده و دوستان معمولا یکدیگر را در آغوش می‌گیرند. خانم‌هایی که یکدیگر را می شناسند نیز به هم دست می‌دهند و صورت یکدیگر را سه بار می‌بوسند و از سمت چپ شروع می‌کنند؛ اما اگر برای اولین بار کسی را ملاقات کنند معمولا با او دست داده و گاهی اوقات فقط سر را به نشانه تایید تکان می‌دهند.

از نظر روس‌ها به‌شدت بی‌ادبانه است که هنگام ملاقات کسی، با دستکش دست دهید

یادتان باشد از نظر روس‌ها به‌شدت بی‌ادبانه است که هنگام ملاقات کسی، با دستکش دست دهید. بنابراین قبل از هرگونه ملاقات و برخوردی دستکش خود را درآورید. همچنین هرگز در ورودی در دست ندهید چون روس‌ها آن را نشانه‌ی بدشانسی می‌دانند و معتقدند عاقبت کار به مشاجره و دعوا ختم خواهد شد.

فرهنگ در روسیه

آداب و رسوم مردم روسیه

روسیه از نظر تنوع فرهنگی یکی از متنوع‌ترین کشورها است. بیش از ۱۶۰ گروه مختلف از فرهنگ‌ها و قومیت‌ها در این کشور زندگی می‌کنند. از سالیان پیش اسلاوها، باشقیر، تاتارها، ارتدکس‌ها، اهالی چچن، بودایی‌ها و نژاد روس با اشتراکات زیاد توانسته‌اند تولیدات فرهنگی متفاوتی را به مردم جهان ارائه کنند. موسیقی، ادبیات، نقاشی، هنر مینیاتور و رقص حاصل تلاش این فرهنگ‌های مختلف است که موفق شده‌اند به رشد قسمتی از فرهنگ روسیه کمک کنند. به گفته روس شناسان، یکی از دلایل چیره شدن ادبیات روس بر غرب در قرن‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ همین تنوع فکری بوده ‌است.

ادبیات روسی یکی از غنی‌ترین ادبیات جهان به‌شمار می‌رود. عصر طلایی ادبیات روسی در دوران پتر کبیر آغاز شد و در سال‌های ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۰ به اوج خود رسید به طوری که بزرگ‌ترین شاعر روسیه، الکساندر پوشکین در جهان معروف شد. از شاعران و نویسندگان دیگر روس می توان به نیکولای گوگول، ایوان تورگنیف، داستایوفسکی، لئو تولستوی، آنتوان چخوف و ماکسیم گورکی اشاره کرد.

آداب و رسوم مردم روسیه

روسیه فرهنگ پرباری دارد و یکی از نمادهای این کشور، عروسک‌های تو در توی ماتروشکا است که اغلب از شش تکه تشکیل می‌شوند. گنبدهای رنگارنگ که از دوران حکومت ایوان مخوف رواج یافتند نیز در معماری این کشور به ویژه کلیساها خیلی به چشم می‌خورد. باله، هنر شاخص روسیه محسوب می‌شود و شرکت‌های باله‌ی بسیار معروفی در این کشور فعالیت می‌کنند.

آداب هدیه دادن در روسیه

آداب و رسوم مردم روسیه

در کشور روسیه، معمولا اعضای خانواده و دوستان نزدیک در روزهای تولد، سال نو و کریسمس ارتدوکسی به هم هدیه می‌دهند. روس‌ها یک عبارت جالب دارند که می‌گوید «آخرین کسی نباشید که هدیه گرفته است». به عبارتی وقتی کسی به شما هدیه داد حتما آن را جبران کنید؛ بنابراین هرگز وقتی چیزی را به شما می‌بخشند قبول نکنید مگر اینکه حقیقتا آن را می‌خواهید و در ضمن این نکته را رعایت کنید که بعد از چندین بار رد کردن آن را بپذیرید و از این بابت نگران نباشید؛ چرا که روس‌ها چندین بار تعارف و اصرار می‌کنند. به باور روس‌ها، هدیه دادن یک کیف جیبی خالی، بد شانسی می‌آورد و چنین هدیه‌ای به معنی آرزوی تهیدستی و مشکلات مالی برای دریافت‌کننده‌ی هدیه است. بنابراین اگر این هدیه را انتخاب کردید، مقدار کمی پول داخل کیف بگذارید.

اگر برای صرف شام یا ملاقات به منزل یک روسی دعوت شده‌اید، به هیچ عنوان دست خالی نروید که نشانه بی‌ادبی تلقی می‌شود. هدیه‌ی کوچکی مثل گل (نباید به رنگ زرد باشد)، دسر و یا یک اسباب‎بازی کوچک برای کودکان (هرگز برای نوزادی که به دنیا نیامده کادو نبرید، زیرا در روسیه آن را بدشگون می‌دانند) با خود به همراه داشته باشید. روس‌ها با افتخار برای مهمانان خود وعده‌های غذایی مفصل و پر نقش و نگاری را آماده می‌کنند و دست خالی رفتن، نوعی عدم قدردانی از میزبان محسوب می‌شود.

آداب غذا خوردن در روسیه

آداب و رسوم مردم روسیه

وقتی به خانه یک روسی دعوت شده‌اید، حتما سر موقع یا حداکثر با تاخیر ۱۵ دقیقه‌ای خود را برسانید. کفش‌تان را دم در دربیاورید و اگر میزبان دمپایی گذاشته بود آن را بپوشید (بسیاری از خانه‌ها با فرش‌های گران‌قیمت ایرانی تزئین شده‌اند که تمیز کردن آن‌ها کار مشکلی است). لباس رسمی به تن کنید؛ زیرا مردم روسیه پوشش مناسب و برازنده را نشانه احترام به میزبان می‌دانند. برای چیدن میز غذا یا جمع‌آوری ظروف غذا به میزبان پیشنهاد کمک بدهید و اگر در ابتدا پذیرفته نشد، مؤدبانه پافشاری کنید.

آداب و رسوم مردم روسیه

هنگام صرف غذا، چنگال را در دست چپ و چاقو را در دست راست نگه دارید. هرگز قبل از میزبان یا قبل از دعوت او، شروع به صرف غذا نکنید. همیشه اول غذا برای بزرگ‌ترها یا به احترام مهمان، برای شما سرو می‌شود. به هیچ عنوان آرنج خود را روی میز نگذارید، هر چند که دست‌هایتان باید همیشه قابل روئیت باشند. تا وقتی که میزبان اجازه نداده است، از سر میز غذا بلند نشوید.

آداب کسب و کار در روسیه

آداب و رسوم مردم روسیه

روس‌ها برای انجام کسب و کار با دیگران نیازی به ایجاد روابط شخصی بلند مدت ندارند، با این حال برقراری ارتباط با دیگران و شناخت و جلب اعتمادشان می‌تواند تاثیرگذار باشد. صداقت لازمه جلب اعتماد است و اعتماد از عناصر ضروری برای ایجاد رابطه به حساب می‌آید. برای اولین دیدار بهتر است رسمی برخورد کنید و صبر پیشه کنید. قرار ملاقات‌ها باید از پیش تعیین شود و از آنجا که هفته اول ماه مه چندین تعطیلی رسمی دارند، بهتر است در این ایام قرار نگذارید. حتما سر موقع در جلسات حاضر شوید. جلسه اول معمولا برای ارزیابی شما و شرکت‌تان است تا ببینند می‌توانند به شما اعتماد کنند و آیا می‌توان برای معامله‌های کاری روی شما حساب کرد. پس از این زمان استفاده کنید و تمایز خود نسبت به سایر رقبا را به روس‌ها نشان دهید.

بایدها و نبایدها در روسیه

آداب و رسوم مردم روسیه

خندیدن به بسیاری از جوک‌هایی که در روسیه می‌شنوید هیچ محدودیتی ندارد مگر آنکه راجع به خانواده باشد که باید شدیدا از آن اجتناب کنید؛ چرا که از نظر روس‌ها این کار بسیار اهانت‌آمیز و گستاخانه است.

احترام به سالمندان بخش مهمی از فرهنگ خانواده در روسیه محسوب می‌شود

همانند بسیاری از کشورها احترام به سالمندان بخش مهمی از فرهنگ خانواده محسوب می‌شود و دادن صندلی خود در اتوبوس یا مترو به افراد مسن یا زن باردار نشانه‌ی احترام است و در روسیه از شما انتظار دارند جای خود را به کسی که احتیاج دارد بدهید. وقتی در بیرون غذا می‌خورید میزبان باید تمام صورتحساب را بپردازد؛ بنابراین در این کشور این که هر کس سهم خودش را بدهد بی‌ادبی محسوب می‌شود.

آداب و رسوم مردم روسیه

روس‌ها فقط برای دوستان و اعضای خانواده‌ی خود لبخند می‌زنند؛ بنابراین زمانی که سوار وسایل حمل و نقل عمومی می‌شوید یا به خرید رفته‌اید، بر حسب تصادف به غریبه‌ها لبخند نزنید. روس‌ها یک ضرب‌المثل نیز در این رابطه دارند، بدون دلیل لبخند زدن نشانه‌ی حماقت است.

مشابه بسیاری از فرهنگ‌های آسیایی، در روسیه نیز سوت زدن در فضای سرپوشیده بدشانسی می‌آورد. روس‌ها بسیار خرافاتی هستند و باور دارند سوت زدن در داخل ساختمان باعث ورشکستگی مالی، فقر و حمله‌ی سوسک‌ها می‌شود! یکی دیگر از خرافات روس‌ها این است که نباید در گوشه‌ی میز ناهارخوری بنشینید، به‌خصوص اگر یک خانم جوان هستید. به اعتقاد آن‌ها کسی‌که در گوشه‌ی میز بنشیند سرنوشت او به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که هرگز ازدواج نمی‌کند یا به عشق خود نمی‌رسد.

یکی از رفتارهایی که در روسیه پسندیده نیست، گرفتن انگشت به سمت مخاطب‌تان است و در نتیجه بهتر است از کل دست استفاده کنید. علاوه بر این نشان دادن انگشت شصت به علامت اوکی، در این کشور به منزله بی‌ادبی گذاشته می‌شود.

 • تاریخ : ۲۳ام شهریور ۱۳۹۷
 • موضوع : تور
 • بازدید :


کاظمین از اماکن مقدس عراق به شمار می‌رود که حرم مطهر امام کاظم (ع) و امام جواد (ع) در آنجا قرار دارد و هزاران نفر از شیعیان هر سال به زیارت آن‌ها می‌روند.

مقاله‌های مرتبط:

کاظمین یا کاظمیه یکی از محله‌های شمالی شهر بغداد در بخش غربی رود دجله عراق است. کاظمین ۲۸ کیلومتر مربع مساحت دارد و جمعیتی بالغ بر ۱٫۵ میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند. زبان مردم، عربی عراقی است. مسجد و آرامگاه امام هفتم شیعیان موسی کاظم و امام نهم محمد تقی در این محل قرار دارد و سبب نامگذاری این منطقه به کاظمیه همین است.

کاظمین

کاظمین به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی از دیرباز مورد توجه بوده است و قدمت آن را به قبل از میلاد مسیح (ع) نسبت می‌دهند. این منطقه در عهد ساسانی باغ یکی از پادشاهان ایرانی به نام «‌تسوج‌» بود که به این نام شهرت یافت. در جنگ نهروان به دستور امام علی (ع) شهیدان جنگ را در این مکان به خاک سپردند که آن را «‌مقبرة الشهدا» نامیدند. در عصر عباسی، به هنگام توسعه و احیای بغداد و انتخاب آن به‌عنوان پایتخت، این قبرستان به «‌شونیزی‌» معروف بود که خلیفه منصور دوانیقی، آنجا را برای دفن بزرگان و خاندان عباسی در نظر گرفت و از آن پس به نام «‌مقابر قریش‌» شهرت یافت. وقتی امام کاظم (ع) به دستور هارون‌الرشید و به دست سندی بن شاهک به شهادت رسید، جسد امام در همین گورستان به خاک سپرده شد. پس از دفن آن حضرت، مرقد ایشان به نام «‌مشهد باب‌التّبَن‌» معروف شد. در سال ۲۲۰ هجری قمری نیز جسد مبارک امام جواد (ع) در کنار قبر جدش به خاک سپرده شد.

پس از شهادت این دو امام، شیعیان به تدریج در کنار این دو قبر مطهر ساکن شدند تا بتوانند از آن‌ها حمایت کرده و از زائران آن‌ها پذیرائی کنند. در حقیقت این امر باعث شد که هسته اولیه شهر کاظمین تشکیل شود، به ویژه که این زمین به علت نزدیکی به رودخانه دجله، مرغوبیت خاک و نزدیکی‌اش به روستاها و مزارع و نخلستان‌های بزرگ، مکانی مناسب برای سکونت به‌شمار می‌رفت. در منابع تاریخی دوران عباسی آمده است که این منطقه به سرعت رشد کرد و به‌عنوان بخشی از بغداد و محله‌ای از محله‌های آن درآمد.

کاظمین

حرم مطهر کاظمین در مرکز این منطقه قرار دارد و دروازه‌های مجموعه وسیع حرم به خیابان‌ها و محله های اصلی گشوده می‌شود. این حرم از ویژگی‌هایی برخوردار است که در کمتر حرمی می‌توان دید، نخست آنکه دو تن از امامان معصوم درون یک ضریح مدفون هستند و در نتیجه ضریح نقره‌ای بزرگی دارد که بخش مهمی از فضای زیر گنبد را دربرمی‌گیرد و دیگر آنکه حرم مطهر دارای دو گنبد طلایی یکسان و چهار گلدسته است. همچنین حرم مطهر دارای سه ایوان زیبا و بزرگ با سقف‌های بلند است که ستون‌هایی تنومند آن را در برگرفته و با کاشی و آینه تزیین شده است.

کاظمین امروزه به علت توسعه شهری به بغداد وصل شده و از آنجا که در غرب رود دجله قرار دارد، در برخی از ایام سال شاهد بارندگی‌های شدیدی است. به همین دلیل، در عصر عباسیان، بغداد و مناطق حاصلخیز حوالی آن به‌عنوان پایتخت و تفرجگاه حاکمان عباسی استفاده می‌شد.

کاظمین

گردشگری کاظمین محدود به اماکن زیارتی می‌شود و جاهای دیدنی آن شامل حرم کاظمین محل دفن امام هفتم و نهم  شیعیان، مسجد براثا که بنابر روایاتی به خاطر نماز خواندن امام علی در هنگام بازگشت از جنگ نهروان، نزد مسلمانان اهمیت دارد، آرامگاه خواجه نصیرالدین طوسی یکی از سرشناس‌ترین و بانفوذترین شخصیت‌ها در جریان‌های فکری اسلامی، آرامگاه ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه محدث و فقیه بزرگ اهل قم که شاگرد برجسته شیخ کلینی و استاد شیخ مفید بود، آرامگاه شیخ مفید که فقیه و کلامی شیعی بود و در علم کلام تبحر زیادی داشت، آرامگاه شیخ کلینی، آرامگاه سید مرتضی و رضی از اعیان و مشاهیر و بزرگان امامیه در قرن پنجم هجری، مسجد المنطقه که به «مسجد العتیقه» هم شهرت دارد و بنا بر روایات،امیرالمؤمنین در یکی از سفرهای خود در این مسجد نماز گزارده و مسجد صفوی ساخته شاه اسماعیل صفوی که از زیبایی خاصی برخوردار است.